Otwarcie wystawy prac dyplomowych tegorocznych absolwentów - DYPLOM 2016


2016-04-20

W ramach obchodów Dni Otwartych szkoły, w piątek 22 kwietnia o godzinie 17.00
w Liceum Plastycznym w Szczecinie (Kamienica Loitzów ul. Kurkowa 1) odbędzie się uroczyste otwarcie wystawy prac dyplomowych tegorocznych absolwentów - DYPLOM 2016. Jak co roku w przestrzeni wystawowej szkoły prezentowane będą prace dyplomowe z zakresu kształconych w szkole specjalności artystycznych: reklamy wizualnej i form użytkowych – snycerstwa oraz dodatkowo prace uczniów z pracowni rysunku, malarstwa i rzeźby.
Wystawa ma więc charakter interdyscyplinarny i stanowi podsumowanie czterech lat nauki w Liceum Plastycznym. Dokumentuje moment osiągnięcia przez uczniów pewnej dojrzałości artystycznej, pokazuje wykorzystanie wiedzy oraz umiejętności warsztatowych
w zakresie kształconych specjalności sztuk plastycznych.
Na wystawie będzie można zobaczyć prace z dziedziny identyfikacji wizualnej: logo, druki firmowe i reklamowe, katalogi, plakaty, książki, ilustracje, kalendarze, komiksy oraz inne formy graficzne. Uczniowie wykazali się umiejętnością kreatywnego rozwiązywania problemów plastycznych oraz sprawnością w posługiwaniu się technikami cyfrowymi, w tym pracą w programach graficznych.
W ramach specjalności form użytkowych – snycerstwa powstały rzeźby, płasko¬rzeźby oraz drewniane przedmioty sztuki użytkowej z przestrzennym lub płaskorzeźbionym detalem snycerskim: toaletka przenośna, pulpit nutowy, zegar ścienny, misy dekoracyjne, lampion, lustro przenośne, skrzynia, obudowa pozytywki. Wykonane prace charakteryzuje biegłość
w posługiwaniu się narzędziami i urządzeniami warsz¬tatu ręcznej i mechanicznej obróbki drewna oraz umiejętność świadomego posługiwania się językiem plastycznym w pracach rzeźbiarskich wykonywanych w drewnie.
Podczas wernisażu wystawy nastąpi wręczenie nagrody w konkursie na Najlepszy Dyplom w dwóch kate¬goriach: reklama wizualna i formy użytkowe – snycerstwo.

Wystawę prac dyplomowych będzie można zwiedzać w godzinach pracy szkoły od poniedziałku do piątku do dnia 21 maja. Szczecin ul. Kurkowa 1.


wszystkie newsy >
powrt


Liceum Plastyczne im. Constantina Brancusi
70-543 Szczecin, ul. Kurkowa 1
tel: sekretariat : 91/488-13-14
e-mail : lpszczecin@gmail.comCopyright © 2008 - 2016 Liceum Plastyczne w Szczecinie