Termomodernizacja w Liceum Plastycznym im. C.Brancusi


2017-08-21

Zachęcamy wykonawców usług budowlanych do zapoznania się z warunkami przetargu
ogłoszonego przez Centrum Edukacji Artystycznej na stronie BiP pt:
Termomodernizacja budynków Liceum Plastycznego im. Constantina Brancusi w Szczecinie.
Numer sprawy: FS.2601.120.2017.KM
https://bip.e-cea.pl/cea/zamowienia-publiczne/postepowanie-114


wszystkie newsy >
powrt


Liceum Plastyczne im. Constantina Brancusi
70-543 Szczecin, ul. Kurkowa 1
tel: sekretariat : 91/488-13-14
e-mail : lpszczecin@gmail.comCopyright © 2008 - 2016 Liceum Plastyczne w Szczecinie