Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych w Szczecinie


PROJEKT PRACY PLSP W SZCZECINIE W SYSTEMIE HYBRYDOWYM2020-10-16

W związku z planowanym wprowadzeniem nowych zasad bezpieczeństwa, po opublikowaniu nowelizacji Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, zostanie ogłoszone Zarządzenie Dyrektora w sprawie wdrożenia nauczania hybrydowego w Państwowym Liceum Sztuk Plastycznych im. Constantina Brancusiego w Szczecinie.

Projekt Zarządzenia Dyrektora PLSP zakłada, iż od dnia 19 października br. (poniedziałek) nauka będzie polegała na:

1. Pracy naprzemiennej w systemie tygodniowym - stacjonarnej oraz zdalnej, klas I i II / III i IV.

2. W dniach 19- 23.10 w trybie stacjonarnym, na terenie szkoły uczą się uczniowie klas I i II, natomiast klasy III i IV pracują w systemie zdalnym. W kolejnym tygodniu ( 26-30.10.) nastąpi zamiana – uczniowie kl III i IV będą pracowali stacjonarnie, a klasy I i II zdalnie.

3. W obu przypadkach obowiązuje bieżący plan lekcji.

4. Nauczyciele, nauczając zarówno w trybie stacjonarnym jak i zdalnym, prowadzą zajęcia w szkole.

5. Obowiązującymi narzędziami do pracy zdalnej są: e-dziennik Librus oraz aplikacja Microsoft Teams.

6. Informacje o formie pracy, ze szczególnym uwzględnieniem klas I, nauczyciele poszczególnych przedmiotów przekażą uczniom podczas pierwszych zajęć po rozpoczęciu pracy hybrydowej. Wtedy też należy sprawdzić poprawność danych do logowania, sposób łączenia się itp.

7. Lekcje zdalne, bez względu na przedmiot, będą się rozpoczynały od połączenia online w Ms Teams i sprawdzenia obecności w e-dzienniku. Udział uczniów w zajęciach będzie sprawdzany powyższy sposób podczas każdej jednostki lekcyjnej z danego bloku zajęć, tj. np. na każdej z 5 lekcji specjalizacji, czy rysunku i malarstwa, historii itp.

8. Uczniowie przebywający na kwarantannie lub nie mogący uczestniczyć w zajęciach z powodu choroby powinny na bieżąco informować poprzez e-dziennik wychowawców klas o swojej sytuacji, aby móc na bieżąco odnotowywać usprawiedliwienia.

9. Do wychowawców klas należy również kierować informację o terminie rozpoczęcia i planowanym zakończeniu kwarantanny oraz o wszelkich zmianach stanu zdrowia. Wychowawcy przekazują pozyskane dane w formie pisemnej dyrektorowi lub wicedyrektorowi szkoły.

10. W czasie trwania nauczania hybrydowego ograniczeniami objęte zostają także: praca biblioteki, sekretariatu szkoły i księgowości:
a) Książki w bibliotece szkolnej należy zamawiać wyłącznie przez e-dziennik, kierując wiadomość do nauczycieli-bibliotekarzy, oczekując następnie na wiadomość zwrotną w sprawie odbioru. Podobnie ze zwrotami książek
b) Sprawy z zakresu pracy sekretariatu lub księgowości realizowane będą wyłącznie drogą elektroniczną. Wnioski należy kierować na adres lpszczecin@gmail.com
c) Kontakt z dyrekcją możliwy jest poprzez e-dziennik lub telefonicznie za pośrednictwem sekretariatu szkoły.

Przyjęta forma pracy hybrydowej zapewni ciągłość nauczania, w tym możliwość nauki w pracowniach artystycznych, ograniczy liczbę uczniów w szkole, stworzy dystans czasowy ( 7 dni) do oceny stanu zdrowia ucznia przed powrotem do szkoły i kształcenia się w trybie stacjonarnym.powrót

Nowa strona na gov.pl


2022-07-12

III miejsce w Myślęcinku


2022-06-18

Narodowe Święto Konstytucji 3 Maja


2022-05-18

Otwarcie wystawy prac dyplomowych 2022


2022-04-29

Informacja o naborze w roku szkolnym 2022/23


2022-04-10

Ogólnopolski Konkurs Plastyczny CEA - podsumowanie


2022-04-06

Wystawa Marcela Jarockiego w „Chwilówce”


2022-01-26

"Niebo w kolorze - spotkanie z zorzą polarną" - konkurs III nagroda dla Leny Lewandowskiej - Łozowickiej z klasy IIIB1


2022-01-25

Nasza Szkoła z Brązową tarczą w rankingu najlepszych szkół w Polsce - Perspektywy 2022


2022-01-23

Sukces naszej uczennicy na XV Biennale Rysunku i Malarstwa klas młodszych w Koszalinie


2021-10-10
Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych
im. Constantina Brancusiego w Szczecinie
70-543 Szczecin, ul. Kurkowa 1
tel: sekretariat: 91/488-13-14 ,
+48 690637242
e-mail: lpszczecin@gmail.comCopyright © 2008 - 2020 Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych w Szczecinie