OpłatySkładka na Fundusz plastyczny


w roku szkolnym 2018/2019 wynosi 100 złotych na semestr.
- wpłaty na I semestr należy uiścić do dnia 30.09.2018r. kl. I-IV
- wpłaty na II semestr należy uiścić do dnia 15.11.2018r. kl.IV oraz do 31.01.2019r.- klasy I-III
Wpłaty należy kierować na konto:
862 490 000 500 004 000 743 163 04
z dopiskiem: darowizna na Radę Szkoły, imię i nazwisko ucznia, klasa.
Składka na Komitet Rodzicielski


w roku szkolnym 2018/2019 wynosi 10 złotych na miesiąc
Prezydium Komitety Rodzicielskiego uprzejmie prosi o systematyczne wpłaty najlepiej w trybie
- semestralnym 5 x 10
- lub rocznym 10 x 10
Wpłaty należy kierować na konto:
Bank Pocztowy S.A.
80 1320 1830 3211 1594 2000 0001
z dopiskiem: darowizna na Komitet Rodzicielski, imię i nazwisko ucznia, klasa.


Liceum Plastyczne im. Constantina Brancusi
70-543 Szczecin, ul. Kurkowa 1
tel: sekretariat : 91/488-13-14
e-mail : lpszczecin@gmail.comCopyright © 2008 - 2016 Liceum Plastyczne w Szczecinie