Pracownia Rzeźby

prowadząca Beata Marchlik-Hulbój

Art Book

02 Ania Bronska IA
1

03 Ania Bronska IA
2

04 Ania Bronska IA
3

05 Ania Bronska IA
4

07 Julia Zmuda IIIA
5

08 Julia Zmuda IIIA
6

09 Julia Zmuda IIIA
7

10 Maja Ostrowska IIIA
8

11 Maja Ostrowska IIIA
9

12 Maja Ostrowska IIIA
10

13 Marcel Jarocki
11

14 Marcel Jarocki
12

15 Marcel Jarocki
13

16 Marcel Jarocki
14