Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych w Szczecinie


    PRACOWNIA RZEŹBY
    Liceum Plastycznego w
    Szczecinie
    Liceum Plastyczne
    im. Constantina Brancusi
    w Szczecinie


Stowarzyszenie "Kamienica Loitzów"

Stowarzyszenie "Kamienica Loitzów" ul. Kurkowa 1 wynajmie sale na zajęcia popołudniowe dla organizacji, zrzeszeń, zespołów, warsztatów językowych i innch. Oferty można składać : sekretariat.plspszczecin@interia.pl lub telefonicznie : 91/488-13-14, fax 91/488-03-38

Plener Niemojów 2011 - film

Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych
im. Constantina Brancusiego w Szczecinie
70-543 Szczecin, ul. Kurkowa 1
tel: sekretariat: 91/488-13-14 ,
+48 690637242
e-mail: lpszczecin@gmail.comCopyright © 2008 - 2020 Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych w Szczecinie