Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych w Szczecinie

Szkoła

Liceum Plastyczne w Szczecinie istnieje od września 1948 roku. Zawdzięczamy to gronu artystów plastyków skupionych przy Zarządzie Okręgu Związku Polskich Artystów Plastyków w Szczecinie oraz poparciu wojewody Leonarda Borkowicza i prezydenta miasta Piotra Zaremby dla inicjatyw i działań pierwszego dyrektora Guido Recka. Od 1956 roku szkoła mieści się na Podzamczu w zabytkowej Kamienicy Loitzów. Szczególny klimat i kameralność stanowią jej wielką zaletę.

Nauka w szkole obejmuje kształcenie ogólnokształcące oraz artystyczne, w cyklu 5 – letnim.

Uczniowie mają możliwość kontynuacji nauczania na poziomie rozszerzonym z j. angielskiego i historii sztuki.
Od września 2014 roku , szkoła prowadzi kształcenie w zakresie specjalności:

− formy rzeźbiarskie specjalizacja snycerstwo,
− techniki renowacyjne specjalizacja renowacja mebli i wyrobów snycerskich,
− techniki graficzne specjalizacja projektowanie graficzne,
− techniki graficzne specjalizacja techniki druku artystycznego.


Dodatkową formą pozalekcyjnej edukacji są liczne plenery malarskie., spotkania w ramach kół przedmiotowych języka angielskiego, francuskiego, Klubu Miłośników Historii, fotografii uczniowie mogą także poszerzać umiejętności artystyczne w ramach warsztatu graficznego „Oficyny Graficznej”
Nauka w szkole kończy się egzaminem dyplomowym i maturalnym, który sprawdza poziom przygotowania uczniów do podjęcia pracy w zawodzie plastyka, stanowi także bazę do dalszego kształcenia na kierunkach:

− projektowanie graficzne, − komunikacja wizualna, − grafika warsztatowa, − multimedia, − fotografia, − malarstwo, − zarządzanie kulturą wizualną, − rzeźba, − Wzornictwo, − architektura wnętrz, − scenografia, − architektura, − budownictwo, − architektura krajobrazu, − konserwacja i renowacja dzieł sztuki, − technologia drewna, − edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych.

Wysoki poziom kształcenia ogólnego, przekłada się na świetne wyniki egzaminów maturalnych. Dzięki temu nasi absolwenci mają możliwość wyboru studiów także nie związanych z dotychczasowym kształceniem artystycznym. Pośród osób, które posiadając tytuł-plastyk ukończyli studia innego rodzaju są m.in.: prawnicy, nauczyciele, marynarze, lekarze, dziennikarze, historycy sztuki, aktorzy.

Naszym atutem, wielokrotnie podkreślanym przez uczniów, absolwentów rodziców jest ciepła, twórcza, rodzinna atmosfera, znakomite, niepowtarzalne relacje między członkami społeczności szkolnej. Uczniowie i ich rodzice zawsze mogą liczyć na zrozumienie i wsparcie ze strony profesjonalnie przygotowanych nauczycieli oraz pedagoga szkolnego.

Dorobek artystyczny szkoły prezentowany jest corocznie na międzynarodowych i ogólnopolskich konkursach, wystawach i plenerach. Miarą odnoszonych sukcesów są otrzymywane przez uczniów nagrody oraz stypendia artystyczne Prezydenta Miasta Szczecin oraz Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Prace dyplomowe uczniów zdobią także wnętrza Kamienicy Loitzów oraz liczne siedziby gmachów użyteczności publicznej : Kościół w Marianowie, Rektorat ZUT, szpital w Zdrojach, szczecińskie szkoły i przedszkola. Snycerskie realizacje plenerowe zobaczyć można m.in. w Ogrodzie Dendrologicznym w Przelewicach i Ośrodku Edukacji Leśnej w Kliniskach.

Od 1996 roku Liceum Plastyczne w Szczecinie wraz z Centrum Edukacji Artystycznej i Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego są organizatorami Ogólnopolskiego Biennale Grafiki Artystycznej Uczniów Średnich Szkół Plastycznych. Do 2014 roku na wszystkie edycje konkursu nadesłano łącznie około 3000 prac, które tworzą w szkole Archiwum Grafiki Uczniów Średnich Szkół Plastycznych.

Liceum współpracuje także z samorządami województwa zachodniopomorskiego np. Miastem i Gminą Dobrzany, Rewal i Pyrzyce oraz instytucjami użyteczności publicznej, takimi jak Światowy Związek Żołnierzy AK, Zamek Książąt Pomorskich, Książnica Pomorska, DK Słowianin, Polska Akcja Humanitarna.

W 2010 roku „ Za wybitne zasługi w utrwalaniu pamięci o ludziach i czynach w walce o niepodległość Polski podczas II wojny światowej i po jej zakończeniu ” decyzją nr 1591/KU/ Kierownik Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych wyróżnił Liceum Plastyczne medalem „ Pro Memoria ”.

W naszej szkole w roku 2010 powstał program edukacyjny zatytułowany „SIĘGAJCIE GWIAZD”. Celem tego programu jest wspieranie rozwoju artystycznego najzdolniejszych uczniów. Bardzo ważnym, stałym i najciekawszym elementem programu jest umożliwienie uczniom poznania twórczości najwybitniejszych współczesnych artystów-plastyków poprzez pracę pod ich kierunkiem oraz obcowanie z dorobkiem artystycznym w formie wystawy w szkolnej galerii ND. W czasie tych spotkań z wybitnymi artystami, w ciągu trzech dni, młodzież uczestniczy w tzw. lekcji mistrzowskiej , ogląda prace zaproszonych artystów i może podyskutować z nimi o tajnikach warsztatu.

Dotychczas w murach szkoły gościliśmy znakomitego artystę mistrza autoportretu Leszka Sobockiego (2011), światowej sławy przedstawiciela realizmu fantastycznego- Wojciecha Siudmaka (2012), czy ostatnio (2014) Rafała Olbińskiego wybitnego malarza, grafika i plakacistę, laureata ponad stu pięćdziesięciu międzynarodowych nagród m.in. „New York City Capital of the World” – na plakat promujący Nowy Jork jako stolicę świata, Międzynarodowego Oskara za najbardziej niezapomniany plakat na świecie w konkursie „Prix Savignac” w Paryżu.

Chlubą naszej szkoły są jej absolwenci. Od momentu powołania szkoły ukończyło ją około dwa i pól tysiąca osób. Dzisiaj to znani nie tylko w artyści Andrzej Foryś, Grzegorz Moryciński, Marian Murawski, Ryszard Kiełtyka, Ireneusz Kuriata, Jakub Lewiński, Leszek Żebrowski, Karolina Jaklewicz, ale także wybitny kardiochirurg Mirosław Brykczyński, Senator RP Sławomir Preiss, Zachodniopomorska Kurator Oświaty Maria Borecka.

Od tego chwili swojego powstania Liceum Plastyczne im. Constantina Brancusi jest jednym z ważniejszych ośrodków życia artystycznego miasta i regionu. Nieżyjąca już, wieloletnia dyrektor szkoły, Pani Maria Fitz napisała kiedyś: „ Tak wiele się zmieniło wokół nas- systemy polityczne i gospodarcze, metody nauczania, metody wychowawcze - ale jedno pozostało niezmienne: zdolna plastycznie, wrażliwa młodzież, ciekawa świata i życia, pragnąca aktywnie uczestniczyć w życiu kulturalnym swoich środowisk" .

Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych
im. Constantina Brancusiego w Szczecinie
70-543 Szczecin, ul. Kurkowa 1
tel: sekretariat: 91/488-13-14 ,
+48 690637242
e-mail: lpszczecin@gmail.comCopyright © 2008 - 2020 Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych w Szczecinie